Thêm nhiều domain ảo trên localhost .

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo nhiều tên miền ảo sử dụng trên localhost bằng tính năng Virtual Host trong Apache .

Trước tiên các bạn vào C:\Windows\System32\drivers\etc tìm thấy file host sau đó có thể dùng Notepad++, Notepad, … để sửa file.

Thêm vào đó domain bạn muốn ví dụ nhatquangpt.com  :

Tiếp theo phải sửa file apache\conf\extra\httpd.conf của Apache :

Các bạn nhớ Enable mod Rewrite URL bằng cách bỏ dấu # trước hàm :

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

 

Chúc các bạn thành công !